NGHE THỬ

Muốn gửi tặng bài hát cùng lời nhắn cho thuê bao khác cùng mạng, gọi 9234 bấm phím 2 và nhập mã số bài hát này vào, nhập số điện thoại người nhận

Bài hát:

Ca sỹ:

Mã số:


Tặng qua SMS:
Soạn: Tang SĐTnhận gửi 9234

  • Tên bài hát
  • Ca sỹ trình bày
  • Mã số
  • Tải
  • Tặng
  • Tên bài hát
  • Ca sỹ trình bày
  • Mã số
  • Tải
  • Tặng